Color

Telefon :71 307 65 00
Imperial Klub

Regulamin Imperial Klub

RABATOWEGO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Regulamin Imperial Klub

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ,,IMPERIAL KLUB” z dn. 20.12.2018 roku


§ 1

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Program – Partnerski Program Rabatowy „KARTA IMPERIAL KLUB”, przeznaczony dla klientów Organizatora oraz Partnerów, uczestniczących w Programie.

Karta Imperial Klub – plastikowa karta, wystawiona przez Organizatora, posiadająca kod QR, uprawniająca jej Użytkownika do otrzymywania korzyści, oferowanych przez Partnerów, współpracujących z Organizatorem.

Użytkownik Karty – klient, korzystający z usług Imperial Security & Service, uczestniczącego w Programie jako Organizator lub klient Partnera, uprawniony do użytkowania plastikowej Karty Imperial Klub.

Partner – podmiot, oferujący określony rodzaj oraz wysokość zniżki, bądź rabatu dla klientów, posiadających Kartę. Liczba Partnerów jest wartością zmienną. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na stronie internetowej www.ochronaimperial.pl w zakładce IMPERIAL KLUB.

Organizator – IMPERIAL SECURITY & SERVICE ul. Bratnia 7 lok. 102, 56-400 Oleśnica.

§ 2

Ogólne postanowienia Programu „IMPERIAL KLUB”

1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Kart.
2. Program IMPERIAL KLUB skierowany jest do osób indywidualnych, będących klientami Organizatora oraz Partnerów, biorących udział w Programie.
3. Program prowadzony jest u Organizatora oraz Partnerów.
4. Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Programu, a także funkcjonalnością, wyglądem graficznym stanowią własność Organizatora.
5. Organizator przekazuje Karty do użytku swoim klientom oraz Partnerom w celu ich udostępniania.

§ 3

Warunki udziału w Programie

1. Warunkiem otrzymania Karty IMPERIAL KLUB jest dokonanie zakupu produktów/ usług u Organizatora lub u Partnerów współpracujących z Organizatorem, a których aktualna lista znajduje się na Portalu - www.ochronaimperial.pl.
2. Otrzymanie Karty jest bezpłatne.
3. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§ 4

Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

1. Użytkownicy Karty są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u Partnerów.
2. W celu otrzymania rabatu, bądź innej bonifikaty, Użytkownik zobowiązany jest do okazania Partnerowi Karty przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.
3. Użytkownik Karty nie może udostępniać Karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani jej sprzedawać w żadnej formie pod rygorem jej utraty.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu, Użytkownik oraz Partner akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.
2. Użytkownik Karty IMPERIAL KLUB nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionej mu Karty.

Nowoczesne systemy alarmowe

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, które są skierowane dla Ciebie i Twojej firmy w zakresie zabezpieczenia technicznego mienia.

Imperial Security & service

71 307 65 00
biuro@ochronaimperial.pl